Yangın Pompası Nedir, Ne İşe Yarar?

Yangın durumunda tesisat dirençlerini yenerek daha önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde seçilen ve projelendirilen yangın sisteminin bir görevini üstlenen yangınla mücadele ürününe yangın pompası denir. Yangın pompaları temel olarak sprinkler yağmurlama sistemini, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızları dediğimiz hidrant tesisatlarını basınçlandırmaya yarar.

Yangın Pompasının Çeşitleri Nelerdir?

Yangın Pompalarının Çalışma Prensipleri

Sulu yangın söndürme sistemlerinin kalbi sayılan yangın pompalarının hatalı veya eksik yangın ekipmanlarıyla kullanımı tüm yangın sisteminin sekteye uğramasına sebep olur. Yangın pompalarının seçimi, montajı ve bakımında çok dikkatli olunması gerekir. Yangın felaketinin karşımıza çıkma riskini azaltmak için yangın pompalarının tesisat projelendirilmesinde mühendislik harikası bir sistem yaratmak şarttır. 

Yangın Pompalarının Genel Çalışma Prensipleri Nelerdir?

▬ Yangın pompaları, yangın esnasında tesisat dirençlerini yenerek önceden hesaplanmış su çıkış ağızlarındaki basıncı ve gerekli debiyi karşılayacak şekilde seçilmeli ve projelendirilmelidir.
▬ Yangın pompaları, sprinkler yağmurlama sistemi tesisatını, yangın dolaplarındaki hortum tesisatını ve itfaiye su alma ağızları olan hidrant tesisatlarını basınçlandırmaktadır. 
▬ Yangın pompa sistemleri ana ve jokey yedek pompadan oluşur. Ana yangın pompaları yedekli olarak projelendirilmek zorundadır. Yangın sisteminde ana yangın pompası kullanılırken aynı kapasitede bir de yedek yangın pompası olamlıdır. da olması gerekir. 
▬ Yangın sistemlerinde kullanılan her bir yangın pompasını ayrı bir kontrol panosu kumanda eder ve tüm bu panolar yönetmeliklerde/standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak üretilmelidir. 
▬ Yangın sistemlerinde kullanılan pompalar elektrik motor tahrikli veya dizel motor tahrikli olabilir. Yangın esnasında elektrik hatlarının arıza göstermesi durumu düşünülerek yangın pompalarının çalışmama riskini ortadan kaldırmak için yedek yangın pompası olarak dizel motor tahrikli yangın pompası tavsiye edilmektedir.
▬ Yangın söndürme tesisatındaki sistem basıncı, yangın pompasına ait basınç şalterinden ayarlanan değerin altına düştüğünde yangın pompası otomatik olarak aktif olur. Basınç şalterinden gelen sinyal bilgisi kontrol panosuna iletilir. Böylece yangın pompası da, gelen basınç bilgisine göre otomatik olarak devreye girer ve pano ön yüzeyindeki durdurma anahtarı ile durdurulur. Yangın hidroforları aynı zamanda pano ön kapağında bulunan düğmeler ile de manuel olarak çalıştırılabilmektedir. 
 

katsssimg katsssimg
markalar1 markalar2