E-Mail İletişim Beyanı

E-MAİL MÜŞTERİLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Birlik Yangın Sistemleri Eğitim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

Şirketimiz, müşterilerinin: adı-soyadı, T.C. kimlik/vergi kimlik numarası, vergi dairesi, adresi, telefon numarası, e-mail adresi, işyeri adı ve unvanı, imza sirküleri, kredi kartı bilgileri, banka hesap bilgileri, çek ve senet bilgilerine ilişkin kişisel verileri; mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep/şikayet takibi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebeplerine dayanılarak fiziki ve elektronik ortamlarda bilgi ve belge oluşturulması şeklinde tamamen veya kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. 

Şirket tarafından işlenen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla iş ortaklarına ve bankalara aktarılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Birlik Yangın Sistemleri Eğitim Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’nin Akçaburgaz Mah. Alkop San. Sit. 1592. Sok. A/5 Blok NO:2 Esenyurt / İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da info@birlikyangin.com adresine mail yoluyla iletebilirsiniz. 
                                

markalar1 markalar2