Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrol ve Bakımları

Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Kontrol ve Bakımları

Otomatik yangın algılama sistemleri, oluşması muhtemel yangınların önceden algılanarak uyarı yapılmasını sağlamak adına kullanılmaktadır. Yangını anında algılayarak gerekli uyarıları anlık olarak yapabilen bu sistemler, yangın tehlikesi bulunan tüm alanlarda kullanılarak yangınların felakete dönüşmesini engelleyici görevini üstlenirler.

■ Kamu binaları
■ İşletmeler
■ Üretim tesisleri
■ Ev eve hastaneler
■ Okullar vb. gibi yerlerde yangın alarm ve algılama sistemleri kullanılmaktadır.


Kullanılacağı alanın özelliklerine ve ihtiyaçlara göre tercih edilerek kurulan yangın algılama sistemlerinin tasarımında,


Alev ve gaz dedektörleri,
Duman dedektörleri,
Yangın dedektörleri,
Yangın panelleri, sirenler,
→ Isı algılama dedektörleri,
→ Konvansiyonel ısı dedektörü,
→ Adresli sitemler,
→ Karbon monoksit sistemler
Kullanıma bağlı özelliklere uygun olarak tasarlanan özel ekipmanlar yer almaktadır.

Otomatik yangın algılama sistemlerisağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği ve binaların yangından korunması yönetmeliğinde yer alan hususlar doğrultusunda kurulmakta ve periyodik bakımları yapılmaktadır. Periyodik bakımlar yangın algılama sisteminin sorunsuz bir şeklide işlemesinin temini adına yapılmaktadır. Yangın algılama sistemine ait olan cihazların tamamı veya bir bölümünün ihtiyaç olduğu dönemlerde veya periyodik bir zaman çizelgesine bağlı kalınmak suretiyle bakım yapılmaktadır. Önceden belirlenmiş süreler içerisinde yapılan periyodik bakımlar gözlem, inceleme ve fiziksel müdahale yöntemleriyle yapılarak, sistemin çalışmasına engel teşkil edebilecek sorunların ortadan kaldırılması amaçlanır.

Yangın Algılama Sistemlerinde Periyodik Bakım ve Kontroller Neden Yapılır?

Otomatik yangın algılama sistemleri tasarımlarında kullanılan cihazların kendi iç yapıları gereği bakıma gereksinim duyması, sistemin süreklilik arz eden bir şekilde bakım ve kontrolünü gerekli kılmaktadır. Yangın algılama sistemlerinde kullanılan duyarlı cihazlar zaman içerisinde çevresel ve iklimsel koşullar sebebiyle sorunlar oluşabilmektedir. Bu sebeple yangın algılama sistemleri kirlenme, toz, nem gibi performansı etkileyen unsurların vereceği zararlara karşı tedbir amaçlı olarak bakıma alınmaktadır.

Yapılan bakımlar ve kontroller, belirli periyodik zamanlamalara bağlı kalınmak suretiyle test ve onarım şeklinde yapılmaktadır. Sistemin işleyişi, performansı incelenmekte, gerekli bakım çalışmalarıyla cihazların kullanım özelliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi sağlanmaktadır. 

Bakım ve kontrol çalışmaları aynı zamanda BYKHY (► Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik) yer alan TS CEN/54-14 (Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri bölüm 14) yer alan hükümler uyarınca zorunlu kılınan bir işlemdir.

Yangın Algılama Sistemlerinin Bakım ve Kontroller Nasıl Yapılır?

Otomatik yangın algılama sistemleri periyodik olarak bakım ve onarıma tabi tutuldukları takdirde yüksek performanslarını koruyarak olası yangınlarla ilgili uyarma görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmektedir. Düzenli ve sistematik bir şekilde yapılan periyodik bakımlar arıza ihtimalini ortadan kaldırırken, cihazların kullanım ömürlerini de bir hayli uzatmaktadır. Periyodik bakımlardan elde edilmek istenen sonuç, cihazlarda oluşabilecek arızaların önceden tespiti ve bu sayede olası yangınların vereceği zararlardan minimum zararla kurtulmaktır. 

Yapılan periyodik bakımlarda değişiklik gerektiren parçalar veya cihazlar yenilenir, mimari yapıda oluşan muhtemel değişikliklere uyarlamalar yapılarak yapıya uygunlukları test edilir.

Yangın Algılama Sistemleri Periyodik Bakım ve Kontrol Takvimi

Otomatik yangın algılama sistemleri TS CEN/54-14 yangın algılama ve alarm sistemleri bölüm 14’te yapılması gerekli olan bakım periyotları ayrı ayrı belirtilmek suretiyle bir çizelgede gösterilmektedir. Buna göre,

✓ Günlük kontroller: Kullanıcı tarafından göz kontrolüyle yapılabilecek olan basit kontrolleri içermektedir.

✓ Aylık kontroller: arıza göstergelerinin kontrolü ve yedek güç kaynağının test edilmesi işlemlerini kapsayan çalışmalardır.

✓ Üç aylık kontroller:  Kontrol ve gösterge tertibatının incelenmesi, bölgesel testlerin yapılması, sistem kütüğünün kontrol edilmesi, izleme ve kontrol fonksiyon testleri, yapısal değişimlerin incelenmesi 3 aylık kontroller kapsamında yer alır.

✓ Yıllık kontroller: Bataryaların test edilmesi, cihazların erişilebilirlik testleri, algılayıcıların kontrolü gibi işlemler yıllık periyotta yapılan işlemler arasında yer almaktadır.

Otomatik Yangın Algılama Sistemleri Hakkında
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

▬  Otomatik yangın algılama sistemleri gerçekten işe yarıyor mu?
Evet, sistem üzerinde yer alan sensörleri sayesinde yangına hemen müdahale eder. Böylece olası bir felaketin de önüne hemen geçilir.

▬ Yangın panelleri, sirenler nasıl çalışır?
Eğer bir mekanda yangın çıkmışsa hemen sirenler çalışır. Fakat doğru ve kontrollü çalışması için rutin bakımlarının yapılması gerekir.

▬ Otomatik yangın algılama sistemlerinin bakımlarını kimler yapar?
Bu sistemlerin bakımları için bilgi ve deneyim şarttır bu nedenle işinde uzman bir kişi ya da kuruluştan destek alınmalıdır. 

▬ Otomatik yangın algılama sistemlerinin aylık bakımları ne kadar sürer?
Otomatik yangın algılama sistemlerinin aylık bakımları 10-30 dakika gibi kısa bir zaman diliminde yapılır.

▬ Otomatik yangın algılama sistemlerinin yıllık kontrollerinde neler yapılır?
Sistem üzerindeki bataryalar kontrol edilir, mobil cihazlardan erişebilirlik testleri yapılır. 
 

Faydalı Linkler 
--------------------------------------------

► Yangın Algılama Sistemleri 
► Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri
► Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemleri

markalar1 markalar2